Log in

Disclaimer


Ondanks de zorg die Koopjespakker.nl besteedt aan het correct weergeven van de informatie op Koopjespakker.nl, kan het voorkomen dat de getoonde informatie onvolledig of foutief is.
Kijk altijd eerst op de website van de betreffende winkel, alvorens naar de winkel te gaan.

Koopjespakker.nl is op geen enkele wijze aansprakelijk voor, noch kan verantwoordelijk worden gehouden voor welke geleden schade dan ook welke voortvloeit uit de door haar verstrekte informatie.

Het gebruik van Koopjespakker.nl is voor eigen risico van de bezoeker. Elke beslissing tot aankoop van producten en/of diensten als resultaat van informatie verkregen via Koopjespakker.nl is uw eigen verantwoordelijkheid